Oravský hrad

Poloha
Stredné Slovensko, Žilinský kraj, Dolný Kubín, Oravský Podzámok

Oravský hrad je jednou z nejmalebnějších a nejzajímavějších hradních staveb na Slovensku. Jeho poloha a podoba v úzkém údolí Oravy na strmém skalnatém brale nad řekou Oravou se každému zapíší nesmazatelně do paměti. Hrad se skládá ze 3 zřetelných částí: horního, středního a dolního hradu. Nejvyšší část citadela je na strmém vápencovém skalnatém brale 112 m nad hladinou řeky Oravy. Střední část tvoří středověké stavby Korvínova paláce a paláce Jána z Dubové.

V roce 1556 se hrad dostal do rukou Thurzovci, kteří uskutečnili jeho nejrozsáhlejší přestavbu. Svou dnešní podobu dostal Oravský hrad v roce 1611. Po roce 1800 se dostavěli na hradě další budovy, zejména Pálffyho palác. Dolní hrad tvoří především Thurzův palác, hradní kostel, ve kterém jsou pohřben někteří příslušníci thurzovské rodiny a kde JSA nachází i pěkný epitaf Imricha Thurza, starší, tzv. archivní věž a terasa s Glorieta. První písemná zmínka o hradu je z roku 1267, kde se vzpomíná jako královský majetek. Události neklidného 17. st. neobešli ani Oravu. Šlechtické povstání, zejména Tökölyho, zasáhly i tento kraj, který roku 1672 obsadila skupina povstalců vedená zemplínska zemanem Gašparem Pikou. Proti obsazenému hradu poslal císař generála Spork s vojskem, které ho dobyli, když ho část posádky zradila.

Na podnět odborných pracovníků vznikly na hradě v roce 1868 muzejní sbírky, v kterých měli převahu předměty se vztahem k lesnímu bohatství Oravy a jeho těžbě. Do roku 1918 byly provedeny na hradě i některé opravné práce. Největší stavební oprava a restaurování se začala až po roce 1953, kdy Oravský hrad prošel mezi objekty státního kulturního majetku. Do roku 1968, kdy Oravské muzeum v jeho obnovených prostorách oslavilo sté výročí založení svých sbírek, provedla se většina opravných prací. Expozice Oravského muzea ukazují život a kulturu oravského lidu a vzhledem na hodnotu a specifičnost hradní architektury i působivost hradu, je ten prohlášen za Národní kulturní památku. Dnes tvoří hradní areál pozoruhodný komplex Dolního, Středního a Horního hradu s paláci, opevněním a věžemi. Návštěvníky zaujme propojení tří vstupních bran s tunelem, pod kterým se nacházejí podzemní chodby. Velmi oblíbené jsou noční prohlídky Oravského hradu během hlavní turistické sezóny, zpestřené divadelními představeními a strašidelnými výjevy.

Nejčastější otázky o atrakci Oravský hrad

Uvedené vzdálenosti jsou měřeny vzdušnou čarou, skutečná délka cesty může být jiná.
které atrakce se nacházejí v blízkosti?
1
3